Általános szerződési feltételek és

felhasználási feltételek

KÉRJÜK, OLVASD EL FIGYELMESEN A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, MIELŐTT HASZNÁLNÁD EZT A WEBOLDALT, SZOLGÁLTATÁST RENDELNÉL MEG, VAGY TERMÉKET VÁSÁROLNÁL.

  1. Az Molnár Mónika e.v. által üzemeltetett weboldalhoz, valamint az összes kapcsolódó weboldalhoz (együttesen a “Webhely”), valamint tanfolyamokhoz és képzési programokhoz (“Programok”) való hozzáférése és használata az alábbi feltételek (“Felhasználási Feltételek”) és az összes vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozik. A Webhelyhez való hozzáféréssel és annak böngészésével Ön korlátozás nélkül elfogadja a Felhasználási Feltételeket.

  1. A onazonosvarosino.hu weboldal üzemeltetője Molnár Mónika e.v. (Székhely: 1119 Budapest, Csurgói út 22-32/E, IV/36., Adószám: 70969728-1-43) – (a “Szolgáltató”), online és élő képzési programokat, tanfolyamokat, tanácsadást és mentorálást nyújt.

  1. Ön elfogadja, hogy magát a Webhelyet, valamint minden olyan tartalmat, videót, képzési anyagot, terméket, szolgáltatást és/vagy egyéb anyagot, amelyet a Szolgáltató vagy más harmadik fél tesz elérhetővé a Webhelyen, valamint a fentiek megjelenését (együttesen “Tartalom”) Szolgáltató tartja fenn az Ön személyes használatára és tájékoztatására, a Szolgáltató és/vagy annak partnerei tulajdonát képezik. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató ilyen tartalma magában foglalja az összes saját tulajdonú videót, HTML/CSS-t, Javascriptet, grafikát, hangfelvételt, művészeti alkotást, fényképet, dokumentumot és szöveget, valamint a Webhelyen található minden egyéb anyagot, kivéve kizárólag az Ön által megadott anyagokat.
   A jelen Felhasználási Feltételeknek való megfelelésre is figyelemmel a Szolgáltató ezennel korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és nem továbbadható engedélyt ad Önnek a Honlaphoz való hozzáférésre, megtekintésére és használatára, kizárólag személyes célokra. A Szolgáltató tartalma nem másolható, reprodukálható, továbbítható, terjeszthető, nem tehető újra közzé, nyilvános vagy kereskedelmi célokra nem használható, kivéve, ha a Szolgáltató erre kifejezetten írásos engedélyt ad. A Tartalom módosítása vagy bármilyen más célú felhasználása a Szolgáltató, valamint az anyagokat létrehozó más szerzők szerzői és egyéb tulajdonosi jogainak megsértését jelenti, és pénzbeli kártérítéssel és büntetéssel járhat. Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem terjesztheti, módosíthatja, továbbíthatja vagy használhatja a Webhely tartalmát vagy bármely Tartalmat, beleértve minden szoftvert, eszközt, grafikát és/vagy hangfájlt nyilvános vagy kereskedelmi célokra.

  1. Minden Tartalom, mint például szöveg, adatok, grafikai fájlok, videók és hangfájlok, valamint a Webhelyen található egyéb anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, kivéve, ha másként nincs feltüntetve, és Szolgáltató és/vagy a Szolgáltató valamely partnerének tulajdonát képezik. Az ilyen anyagok nem használhatók fel, kivéve a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint.

  1. Szolgáltató tartalmában használt és a Webhelyen található összes kereskedelmi név, védjegy, valamint a személyek képei és életrajzi adatai vagy a Szolgáltató tulajdonát képezik, vagy a engedéllyel kerülnek felhasználásra. A Tartalom Ön által történő felhasználása szigorúan tilos, kivéve, ha azt a jelen Felhasználási feltételek kifejezetten engedélyezik. A Tartalom bármilyen jogosulatlan felhasználása sértheti a Szolgáltató és/vagy harmadik felek szerzői jogait, védjegyeit és egyéb tulajdonjogait, valamint a magánéletre és a nyilvánosságra vonatkozó törvényeket, illetve egyéb szabályozásokat és törvényeket. A jelen Megállapodásban vagy a Webhelyen semmi sem értelmezhető úgy, hogy a Szolgáltató vagy a harmadik fél kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül hallgatólagosan vagy más módon engedélyt vagy jogot adna bármely Védjegy vagy egyéb tulajdonosi információ használatára. Szolgáltató tiszteletben tartja mások szerzői jogait, védjegyeit és minden egyéb szellemi tulajdonjogát. Szolgáltatónak joga van, de nem kötelessége eltávolítani az olyan tartalmakat és fiókokat, amelyek saját belátása szerint jogellenesnek, sértőnek, fenyegetőnek, rágalmazónak, becsületsértőnek, pornográfnak, obszcénnek vagy más módon kifogásolhatónak minősülnek, illetve sértik bármely fél szellemi tulajdonát vagy a jelen Felhasználási Feltételeket. Ha úgy véli, hogy szellemi tulajdonjogai sérülnek és/vagy az Ön tulajdonát képező bármely művet bármilyen módon reprodukálták a Webhelyen vagy bármely Tartalomban, értesítheti a Szolgáltatót az info@onazonosvarosino.hu címen. Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét, a művének jellegét és a jogsértés módját, minden vonatkozó szerzői jogi és/vagy védjegybejegyzési információt, a jogsértés helyét/URL-jét, valamint minden egyéb, Ön szerint releváns információt.

  1. Bár Szolgáltató ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Webhely pontos és naprakész információkat tartalmazzon, Szolgáltató nem vállal garanciát ezek pontosságára vonatkozóan. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webhely tartalmában található informatikai, vagy üzemzavarból eredő hibákért vagy kihagyásokért.

  1. Amikor Ön regisztrál Szolgáltatónál és/vagy ezen a Webhelyen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatótól bármilyen értesítést, bejelentést, megállapodást, közzétételt, jelentést, dokumentumot, új termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó közleményt, illetve egyéb feljegyzést vagy levelezést kapjon. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az értesítéseket elektronikus úton, e-mailben történő továbbítása útján kapja meg.

  1. Szolgáltató kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy korlátozza az adataihoz és fájljaihoz való illetéktelen hozzáférést. Azonban egyetlen rendszer sem lehet teljesen áthatolhatatlan, akár jelszóval védett, akár nem. Ön tudomásul veszi, hogy lehetséges, hogy egy illetéktelen harmadik fél hozzáférhet, megtekintheti, lemásolhatja, módosíthatja vagy terjesztheti az Ön által a Webhely használatával tárolt adatokat és fájlokat. A Webhely használata teljes mértékben az Ön saját felelősségére történik.

  1. Szolgáltató szándékosan nem ad ki harmadik félnek semmilyen Önre vonatkozó, személyazonosításra alkalmas információt, kivéve, ha Szolgáltató jóhiszeműen úgy véli, hogy az ilyen közzététel szükséges a jogszabályoknak való megfeleléshez vagy a jelen Felhasználási Feltételek érvényesítéséhez. A Webhely használatával Ön jelzi, hogy elfogadja a Szolgáltató Adatkezelési Nyilatkozatát. Ha Ön nem ért egyet az Adatkezelési Nyilatkozattal akár részben, akár egészben, kérjük, ne használja a Webhelyet.

  1. A Szolgáltató által ingyenesen vagy díjazás ellenében biztosított Programokban való részvétel feltételeként Ön beleegyezik, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott valamennyi irányelv és eljárás, beleértve a hivatkozással beépítetteket is, kötelező érvényű és betartja azokat. A Program részeként Szolgáltató egy jelszóval védett programterületet: biztosít az Ön számára, amely videó-, hang- és írásbeli leckéket, sablonokat, munkalapokat, ellenőrzőlistákat, diaképeket és egyéb képzési és támogatási információkat tartalmaz.

  1. A díjazás ellenében elérhető programok egyedi hozzáférésre vonatkoznak.  A hozzáférés törlésre kerül, ha írásos engedély nélkül egynél több személy használja a terméket, és a visszatérítés megtagadásra kerül. Ha a termék többszemélyes licencéről szeretne tárgyalni, kérjük, írjon e-mailt a info@onazonosvarosino.hu címre.

  1. Önnek hozzáférése van ehhez a programterülethez mindaddig, amíg a programterület létezik, de legalább 90 napig. Abban az esetben, ha Szolgáltató be kívánja zárni a Programterületet, legalább 30 nappal korábban értesítést küld Önnek, és lehetőséget biztosít a Programterületen található megvásárolt információ letöltésére.
   Ha Ön “élethosszig tartó hozzáféréssel” vásárol terméket vagy programot, az a termék vagy program élettartamára vonatkozik, nem pedig az Ön élettartamára. Szolgáltató fenntartja a jogot a termékek és programok megszüntetésére, de vállalja, hogy az ilyen megszüntetésekről legalább 30 nappal korábban értesíti Önt, és lehetőséget biztosít a tananyagok saját adathordozóra való letöltésére.

  1. A Programokhoz való hozzáférésért cserébe Ön vállalja, hogy megfizeti a program Ön által választott opciójának a díját. Ha a részletfizetést választja, akkor a kezdeti összeget a megrendeléskor kell befizetnie, majd Szolgáltató automatikusan terheli a bankszámláját a következő hónapban, és minden hónap azonos napján, amíg a teljes összeg kiegyenlítésre nem került.

  1. Ha Ön a részletfizetést választja, ezennel felhatalmazza Szolgáltatót, hogy automatikusan megterhelje hitelkártyáját vagy bankkártyáját a termék vagy program információs oldalán feltüntetett összeggel, a meghatározott feltételek szerint. Az ismétlődő fizetések és a ki nem fizetett számlák tekintetében: Ha a havi díj fizetéséhez az Önre vonatkozóan nyilvántartott összes támogatható fizetési módot elutasítják, Önnek haladéktalanul új támogatható fizetési módot kell biztosítania, különben Szolgáltató a programhoz való hozzáférését megszünteti.
   Részletfizetés esetén továbbra is Ön marad felelős ezekért a fizetésekért, kivéve, ha a Program alábbiakban meghatározott visszatérítési szabályzatának megfelelően visszatérítést kap. Ön nem mondhatja le vagy kerülheti el ezeket a kifizetéseket, kivéve a visszatérítési szabályzaton keresztül. Bármely fizetés elmaradása esetén Szolgáltató azonnal felfüggeszti az Ön hozzáférését a Programhoz.

  1. Szolgáltató 30 napos pénzvisszafizetési garanciát biztosít minden tanfolyamra és programra. Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy a vásárlás nem volt jó döntés, a beiratkozástól számított 30 napon belül lépjen kapcsolatba Szolgáltató ügyfélszolgálatával a info@onazonosvarosino.hu címen, és a vásárlás napjától számított 30. nap 23:59-ig jelezze, hogy visszatérítést szeretne. A vásárlástól számított 30 napnál később nem nyújtunk visszatérítést. A 30. nap után minden kifizetés nem visszatérítendő, és Ön felelős a program díjának teljes kifizetéséért, függetlenül attól, hogy elkezdte-e vagy befejezi-e a programot.
   Kérjük, vegye figyelembe: Ha Ön részletfizetést választott, és 30 napon belül nem kéri a visszatérítést, a törvény értelmében köteles a részletfizetésből hátralévő kifizetéseket teljesíteni. Ha Ön a pénzvisszafizetési garancia keretében visszatérítést kap bármely vásárlásra, az azonnal visszavonja a jelen Megállapodás és Szolgáltató Felhasználási Feltételei alapján az Ön rendelkezésére bocsátott anyagok használatára adott valamennyi engedélyt. Azonnal fel kell hagynia az anyag használatával, és meg kell semmisítenie az Önnek átadott információk minden másolatát, beleértve többek között: videofelvételeket, hangfelvételeket, űrlapokat, sablon dokumentumokat, diavetítéseket, tagsági területeket, fizető tagokra korlátozott közösségi médiacsoportokat és egyéb forrásokat.

  1. Sem Szolgáltató, sem a Webhely és/vagy a Webhelyen található bármely tartalom létrehozásában, előállításában vagy fenntartásában résztvevő bármely más fél semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Webhelyhez való hozzáféréséből vagy használatából eredő közvetlen, véletlen, következményes vagy közvetett jellegű károkért. A fentiek korlátozása nélkül, a Webhelyen található összes tartalom “úgy, ahogy van”, bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül kerül rendelkezésre bocsátásra, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóság vagy a meghatározott célra való alkalmasság hallgatólagos garanciáját.
   Szolgáltató nem vállal garanciát az oldalon található anyagok használatával, az ilyen anyagok használatának eredményeivel, az ilyen anyagok alkalmasságával bármely felhasználó igényeinek kielégítésére, vagy azzal a valószínűséggel kapcsolatban, hogy azok használata megfelel bármely felhasználó elvárásainak, illetve azok helyességével, pontosságával, megbízhatóságával vagy helyesbítésével kapcsolatban.
   Szolgáltató hasonlóképpen nem garantálja, hogy Ön pénzt fog keresni az oldal, illetve Szolgáltató technológiájának vagy szolgáltatásainak használatával. Ön vállal minden felelősséget saját kereseti lehetőségeinek értékeléséért, valamint saját vállalkozásának és szolgáltatásainak kivitelezéséért. Az Ön kereseti lehetőségei teljes mértékben az Ön saját termékeitől, ötleteitől, technikáitól függnek; az üzleti tervének végrehajtásától; az Ön által a felkínált és felhasznált programra, ötletekre és technikákra fordított időtől; valamint az Ön pénzügyeitől, tudásától és ügyességétől. Mivel ezek a tényezők minden egyénnél eltérőek, Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát az Ön sikerével vagy jövedelmi szintjével kapcsolatban.
   Szolgáltató nem garantálja, hogy az anyagok használata zavartalan vagy hibamentes lesz, hogy a hibák kijavításra kerülnek, vagy hogy a Webhely a Tartalom és/vagy a Webhelyen elérhető anyagok mentesek a hibáktól, vírusoktól vagy más káros összetevőktől. Bármilyen, a Webhely hibájából eredő károsodás esetén Ön vállalja a felelősséget a szükséges javítások vagy javítások költségeinek viseléséért. Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik fél webhelye vagy harmadik fél szolgáltatója által okozott teljesítmény- vagy szolgáltatási problémákért. Az ilyen problémákra kizárólag az Ön és az adott szolgáltató közötti megállapodás az irányadó.

  1. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen teljesítmény- vagy szolgáltatási problémáért, amelyet harmadik fél weboldala vagy harmadik fél szolgáltatója (beleértve például az Ön webszolgáltatójának szolgáltatását, a szamlazz.hu vagy a simple pay fizetési szolgáltatásokat, az Ön szoftverét és/vagy a szoftver frissítéseit vagy frissítéseit) okoz. Bármilyen ilyen probléma kizárólag az Ön és az adott szolgáltató közötti megállapodásban szabályozott. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy korlátozza a Webhely és/vagy a Tartalom használatát, vagy megszüntesse a fiókját, amennyiben Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy Ön megsértette a jelen felhasználási feltételeket, vagy Szolgáltató bármely más szabályát vagy feltételét. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bárki számára megtagadja a hozzáférést a Webhelyhez és/vagy Szolgáltató Tartalmához, termékeihez és/vagy szolgáltatásaihoz.
   Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint döntsön arról, hogy Szolgáltató felelős-e bármilyen üzemzavarért vagy fennakadásért. Szolgáltató saját belátása szerint visszatérítheti az oldal és/vagy bármely tartalom használatáért felszámított kezdeti díjat vagy annak arányos részét Szolgáltató visszatérítési politikájával összhangban. Szolgáltató a Webhely és/vagy bármely Tartalom használatáért fizetett díjat követő harminc (30) nap elteltével a fennakadás okától függetlenül megtagadja a pénzvisszatérítést.

  1. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen különleges, véletlen, közvetett, büntető jellegű, függő vagy következményes kárért, függetlenül attól, hogy az előre látható volt-e vagy sem, beleértve, de nem kizárólagosan, a tulajdonban, berendezésekben, információkban vagy adatokban bekövetkezett kárt vagy veszteséget, nyereségkiesést, bevételkiesést vagy jó hírnevet, tőkeköltséget, a helyettesítő szolgáltatások költségét, vagy a szolgáltatás megszakításából vagy átviteli problémákból eredő igényeket, amelyek a Webhely, a Tartalom és/vagy a kapcsolódó anyagok bármilyen hibája, a jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatások használatának lehetetlensége vagy bármilyen más ok miatt keletkeztek, függetlenül a felelősség elméletétől. Ez a korlátozás akkor is érvényes, ha Szolgáltatót tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, vagy ha tudott róla.

  1. Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti Szolgáltatót és annak minden egyes alkalmazottját és ügynökét minden olyan felelősség, követelés, kár és költség alól, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket is, amelyek (I.) a jelen Megállapodás Ön általi megszegéséből, (II.) a törvény vagy bármely harmadik fél jogainak Ön általi megsértéséből erednek vagy azzal összefüggésben állnak, (III.) bármely olyan anyag, információ, mű és/vagy egyéb tartalom, bármilyen jellegű vagy hordozó, amelyet Ön a Webhelyen vagy azon keresztül közzétesz vagy megoszt, (IV.) a Webhely vagy Szolgáltató által a Webhelyen keresztül nyújtott bármely szolgáltatás Ön általi használata, és (V.) a Webhelyhez vagy a szolgáltatásokhoz, illetve a Webhely vagy a szolgáltatások más felhasználóihoz kapcsolódó magatartása. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy átvegye a kizárólagos jogi védelmet minden olyan követeléssel kapcsolatban, amely miatt a jelen szakasz értelmében Szolgáltató kártérítésre jogosult. Ilyen esetben Ön köteles a Szolgáltató által ésszerűen kért együttműködést biztosítani Szolgáltató számára.

  1. A jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései Szolgáltató, kapcsolt vállalkozásai és harmadik fél tartalomszolgáltatói és licencadói javára szólnak, és mindegyiküknek jogában áll közvetlenül vagy a saját nevében érvényesíteni és végrehajtani ezeket a rendelkezéseket.

 1. A jelen Felhasználási Feltételek időről időre felülvizsgálhatók a jelen bejegyzés frissítésével, ezért rendszeresen látogasson el erre az oldalra, hogy áttekintse a mindenkori aktuális Felhasználási Feltételeket, amelyek Ön általi elfogadása szükséges a szerződés fenntartásához.

 

 

Megrendelés menete
a./ A Megrendelés menete Jegyzet vásárlása esetén:

Termék kiválasztása/Kosárba tétele/Tovább a Pénztárhoz
Megrendeléshez/regisztrációhoz szükséges adatok megadása
ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató elolvasása és elfogadása
Megrendelés elküldése
Megrendelés visszaigazolása e-mailben
Közvetlen Bankiátutalás / Simple pay bankkártyás fizetés
Megrendelés kifizetésének visszaigazolása
Számla érkezése a megadott e-mail címre

A Felhasználó bármikor írásban (az általa a regisztráció során megadott elektronikus levelezési e-mail címről) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja/adatai törlését.

Szolgáltatási díjak / fizetési lehetőségek
A Szolgáltatások mindenkor érvényes díjai a honlap „ovn-shop” menüpontja alatt található. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani, de az nem érinti a már megvásárolt Szolgáltatások díját. A Szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap „ovn-shop” menüpontja alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes.

A Felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

A Felhasználó a Szolgáltatások ellenértékéről kiállított számláját a befizetés után kizárólag elektronikus úton kapja meg a Szolgáltatótól az általa megadott e-mail címre. A Felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a Szolgáltató által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Estleges, a Szolgáltatóhoz intézett automatikus válaszok, (mint például “out of the office” értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról a Szolgáltatót értesíteni.

A felhasználó tudomásul vesz, hogy a Szolgáltató a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: mindazon vásárlói adatok, amik a tranzakció során át vannak adva, pl. név, e-mail cím, stb.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

A jelen megállapodással kapcsolatban a mindenkor illetékes joghatóság rendelkezik, vitás ügyekben a felek hozzá fordulhatnak.